Loading…

Mejl och telefon

mailtelefon

Du som är intresserad av att veta mer om vår verksamhet, boka oss för workshops eller föreläsningar kan nå oss via mejl eller telefon.

Tjejjouren i Umeå erbjuder flertalet olika workshops och föreläsningskoncept. Vi kommer gärna ut och träffar dina elever, föreningsmedlemmar eller arbetsgrupp. Mer info om våra workshops och föreläsningar hittar du under fliken om oss.

Vid intresse kan du ringa till 090 77 81 81, eller mejla till mail@tjejjoureniumea.se. Vår kontorstid är mellan 08-14 mån-tis och vi är som allra mest tillgängliga över mejl.