Loading…

Engagera dig

engageradig

För att kunna engagera dig i Umeås kvinnojour eller tjejjour så måste du genomgå vår internutbildning i form av en studiecirkel. Studiecirkeln börjar vanligtvis vid terminsstarterna på våren och hösten och löper över en termin. Det är nio träffar totalt och gruppen ses en gång i veckan. För mer information – var vänlig kontakta kvinnojouren i Umeå: mail@kvinnojoureniumea.se