Loading…

Utåtriktat arbete

utatriktatarbete

 

Tjejjouren i Umeå kommer gärna ut och träffar just din klass, arbetsgrupp eller organisation. Det kan handla om allt från workshops i feminism och mansnormen till kill- och tjejgrupper eller besök för att berätta mer om vår verksamhet.

Tjejjouren har utbildade instruktörer inom frågor som rör feminism, mansnormen, psykisk ohälsa och självmord, prostitution, sexuella övergrepp och incest, näthat, identitet, HBTQ, normer, kropp och sex.

Alla våra föreläsare är anknutna till Kvinno- och Tjejjouren i Umeå och är oftast ideella. Vi håller föreläsningar i både blandade grupper och separatistiskt.

Skicka då ett mail till tjejjouren.umea@gmail.com eller ring oss på 090 77 81 81